Κατατακτήριες για την Αρχιτεκτονική

Συγχαρητήρια στους μαθητές μας Ελένη Καραίσκου, Λευτέρη Οικονόμου, Θωμά Τηλιόπουλο και Δημήτρη Δέλλιο που πέρασαν στο Α.Π.Θ στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσ/νίκης. 100% επιτυχία!


Κατατακτήριες εξετάσεις για την Αρχιτεκτονική

Η προετοιμασία για τις κατατακτήριες εξετάσεις αφορά μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι για την εισαγωγή τους στις σχολές των Αρχιτεκτόνων σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κάθε χρόνο, τον Δεκέμβριο, από τα Τμήματα των αντίστοιχων Α.Ε.Ι. Τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη αποφασίζονται απο τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων και ισχύουν μόνο για το συγκεκριμένο Τμήμα και πανεπιστημιακό έτος.

Με βάση τον ισχύοντα πλέον νόμο, όλοι οι πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής σε όλα τα Τμήματα των πανεπιστημίων, ανεξάρτητα απο τη Σχολή απο την οποία αποφοίτησαν.

Ο αριθμός των εισακτέων πτυχιούχων Α.Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι μέσω του συστήματος των Κατατακτηρίων Εξετάσεων, ορίζεται βάσει νόμου και αντιστοιχεί στο 10% του αριθμού των εισακτέων του Τμήματος. Οι επιτυχόντες επιλέγονται βάσει της βαθμολογίας τους, ενώ σε περιπτώση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση, η επιλογή γίνεται με κριτήριο το βαθμό πτυχίου.

Η κατάθεση δικαιολογητικών γίνεται 1-15 Νοεμβρίου στις γραμματείες των Σχολών.

Η εγγραφή των επιτυχόντων γίνεται στο 4ο εξάμηνο της Σχολής (2ο έτος), υποχρεούνται δε να εξετασθούν σε μαθήματα τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα της Σχολής κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως στη Σχολή προέλευσης και αντίστοιχα απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων που διδάχθηκαν πλήρως στη Σχολή προέλευσης. Επίσης απαλλάσσονται από τα μαθήματα τα οποία θα εξετασθούν για την κατάταξή τους στη Σχολή.


Οι κατατακτήριες εξετάσεις, τα μαθήματα και η ύλη τους ορίζονται κάθε χρόνο και ανακοινώνονται από τις Γραμματείες των Σχολών της χώρας. Οι εξετάσεις διεξάγονται στην πόλη όπου εδράζεται η κάθε σχολή και τα θέματα και η ύλη είναι διαφορετικά σε κάθε σχολή. Ενδεικτικά τα εξεταζόμενα μαθήματα για όλες τις σχολές είναι:

• Ελεύθερο Σχέδιο

• Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση

• Ιστορία Αρχιτεκτονικής


"Το εργαστήρι" αναλαμβάνει την προετοιμασία στα μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση.

Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή. Στόχος των μαθημάτων είναι να εφοδιαστεί ο μαθητής με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα εξασφαλίσουν επιτυχές αποτέλεσμα στις εισαγωγικές εξετάσεις.

Μέσα από τα μαθήματα γίνονται κατανοητές οι βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής στις οποίες ανατρέχει κανείς σε όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής του φοίτησής.


Πρόγραμμα παρακολούθησης μαθημάτων

Τα μαθήματα ξεκινούν τον μήνα Απρίλιο (8 μήνες προετοιμασία) και τον Σεπτέμβριο (3 μήνες εντατική προετοιμασία) και ολοκληρώνονται τον Δεκέμβριο πριν τις κατατακτήριες εξετάσεις.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά βάση 2 φορές την εβδομάδα (12 διδακτικές ώρες/βδομάδα) όπου το οριστικό πρόγραμμα διαμορφώνεται κατόπιν συνεννοήσεως απογευματινές ή πρωινές ώρες σύμφωνα με τις προτιμήσεις των υποψηφίων.

Οι αίθουσες είναι διαθέσιμες για επιπλέον εξάσκηση πρωινές και απογευματινές ώρες χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.


Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται για να πάρετε μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις είναι:

• Αίτηση για κατάταξη

• Αντίγραφο διπλώματος με βαθμό

• Αντίγραφο διπλώματος με αναλυτική βαθμολογία. (Προκειμένου για πτυχιούχους του   εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ (Ι.Τ.Ε)


Τα εξεταζόμενα μαθήματα για να μπείτε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης A.Π.Θ. είναι τα ακόλουθα:

1. Σχέδιο & Εικαστικά Ι

2. Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό

3. Ιστορία της Αρχιτεκτονικής & Ιστορία της Τέχνης: Αρχαιότητα Ι και ΙΙ


Επικοινωνήστε με τη γραμματεία του εργαστηρίου για περισσότερες πληροφορίες. τηλ. 2310282270